Persónuvernd

Persónuverndarstefna Heimavalla

Þessi stefna, sem samþykkt var 23. maí 2018, nær til allra upplýsinga sem Heimavellir safna eða vinna með og teljast persónugreinanlegar.

 1. Heimavellir hafa innleitt stjórnkerfi upplýsingaöryggis til þess að tryggja öryggi upplýsinga í vörslu félagsins.
 2. Upplýsingar eru aðeins varðveittar í þann tíma sem lög heimila. Í enda varðveislutíma er upplýsingum eytt.
 3. Aðgangi að upplýsingum er stýrt þannig að aðeins þeir sem á þurfa að halda fá aðgang.
 4. Brugðist er við öllum fyrirspurnum einstaklinga varðandi eigin upplýsingar. Engar upplýsingar eru sendar án staðfestingar á réttmæti fyrirspyrjanda á upplýsingunum.  Eingöngu verður tekið við erindum er varða persónuvernd á netfangið personuvernd@heimavellir.is
 5. Allar beiðnir um eyðingu gagna verða skoðaðar og brugðist við í samræmi við lög.  Ekki er hægt að eyða gögnum sem Heimavöllum er skylt að varðveita eða tryggja Heimavöllum lögvarin réttindi. 
 6. Persónugreinanlegum upplýsingum er haldið í lágmarki.
 7. Vegna innheimtu er nauðsynlegt að deila persónugreinanlegum upplýsingum með aðilum sem sjá um innheimtu fyrir Heimavelli.
 8. Heimavellir gera vinnslusamninga við alla aðila sem hýsa eða vinna með persónugreinanlegar upplýsingar fyrir fyrirtækið.
 9. Engar persónugreinanlegar upplýsingar verða afhentar, seldar eða leigðar þriðja aðila að öðru leiti en fram kemur í lið 7
 10. Upplýsingar eins og símanúmer eða netfang verða einungis notaðar til samskipta við viðskiptavini eða umsækjendur í tengslum við samning (þessar upplýsingar koma þó fram á leigusamningi, sem leigutakar kjósa í sumum tilfellum að þinglýsa).
 11. Einstaklingar geta ávallt óskað eftir leiðréttingu á upplýsingum um þá og munu Heimavellir bregðast við slíkum óskum þegar þær liggja fyrir.
 12. Vegna tölfræðiúrvinnslu munu Heimavellir gera upplýsingar ópersónugreinanlegar þannig að ekki verði greint frá stöðu einstaka viðskiptavina.
 13. Ef lög mæla svo fyrir munu Heimavellir afhenda persónugreinanlegar upplýsingar til viðeigandi aðila og þá aðeins þær upplýsingar sem nauðsynlegt er talið.

Nánar um meðferð persónuupplýsinga hjá félaginu.